موشن گرافیک معرفی محصول

خدمات

خدماتی درخواستی مشتری

توضیحات پروژه

همیشه تهیه یک محتوای ویدیویی خواه موشن گرافیک و یا ویدیو رئال تاثیر زیادی در معرفی محصول جدید برای مخاطبان خواهد داشت.

آپتاکید” نیز برای معرفی جدید خود تصمیم گرفت با همکاری تیم لاوان موشن گرافیک تهیه کند، محتوای تصویری به منظور درگیر کردن حافضه تصویری مخاطبان ماندگاری بیشتری خواهند داشت.

جزئیات پروژه
  • نام شرکت : Danone
  • دوره همکاری : ابتدای 1400 تا کنون
  • خدمات اصلی : تهیه و اجرای موشن گرافیک معرفی محصول