طراحی شخصیت برند

خدمات

خدماتی درخواستی مشتری

توضیحات پروژه

فرابیوتیک به عنوان شرکت عرضه داروهای پروبیوتیک فعالیت می‌کند، پروبیوتیک در واقع میکروب‌های مفیدی هستند که به عملکرد دستگاه گوارش کمک میکنند.

لاوان نیز با ایده گرفتن از شیپ کلی این میکروب‌ها شخصیت برند را شکل داد.

این شخصیت که در واقع همان میکروب مفید دستگاه گوارش بود، در موقعیت‌های مختلف در پست‌های اینستاگرام احساسات متفاوتی را نشان از خود نشان میداد.

جزئیات پروژه
  • نام شرکت : فرابیوتیک
  • دوره همکاری : پاییز 1399 تا تابستان 1401
  • دسته‌بندی : بهداشتی و دارویی
  • خدمات اصلی : طراحی شخصیت برند
دستاورد های پروژه
  • طراحی شخصیت برند متناسب با هویت برند