کارگزاری بورس بهگزین

شرکت کارگزاری بورس بهگزين (سهامی خاص) پس از صدور مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در سال 1372 و پس از اخذ موافقتنامه سازمان کارگزاران بو­رس اوراق بهادار تهران در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است و پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه در سال 1384 به عنوان اولین شركت كارگزاری نزد سازمان بورس به ثبت رسید.

از ابتدای سال 1395 شرکت تبلیغاتی لاوان با شرکت کارگزاری بهگزین در زمینه طراحی سایت شروع به همکاری کردند. در ادامه مدیریت پست‌های لینکدین را نیز عهده دار شدیم.

خدمات

خدماتی درخواستی مشتری