مانلی

مانلی یکی از برندهای جدید بازار ایران است که در زمینه تولید نوشیدنی‌های گرم فعالیت می‌کند.