فرابیوتیک

شرکت فرادارو فن آور مهر ® (فرابیوتیک ® ) یک شرکت دانش بنیان تولید کننده فرآورده های پروبیوتیک است. این شرکت داروسازی در مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر بوده و تاکنون موفق به تولید ۷ محصول پروبیوتیک برای نوزادان، کودکان و بزرگسالان شده است. 

خدمات

خدماتی درخواستی مشتری