تاژ

تاژ نام و نشانی که در سال ۱۳۶۷ با هدفی بیش از رفع نیاز خانواده بلکه با این زیر ساخت متولد شد, که کیفیتی همیشگی را برای ایرانیان به ارمغان بیاورد و در سال ۱۳۶۸ با راه اندازی کارخانه در شهرک صنعتی لیا در قزوین و با تلاش, شوق و تکاپوئی عظیم و سر لوحه‌ای از “سرمایه واقعی یعنی مشتری مداری” به تولیدات خود جامعه عمل پوشانید و با تکیه بر اندیشه و عمل مدیرانی مدبر، مایع ظرفشویی را بعنوان اولین محصول به خانه‌های ایرانی هدیه کرد.

تاژ در کمپین تابستانه خود با نام “تاژستانه” در همکاری با شرکت تبلیغاتی لاوان، در سه بازۀ 14 روزه در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت Tagelife با موضوعیت «تاژ، کف، شستشو و هیجان» با شعار « با تاژ کف کنید » اقدام به برگزاری کمپین UGC کرد.

خدمات

خدماتی درخواستی مشتری