بانک سامان

بانک سامان در تابستان 1378 فعالیت خود را به عنوان یک موسسه مالی اعتباری آغاز نمود و از سال 1381 به عنوان یک بانک به ادامه فعالیت خود پرداخت.
در سال 1393 با پیشرفت استفاده از پلتفرم‌های شبکه‌ اجتماعی این بانک به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در زمینه فعالیت در این بستر، همزمان با اعمال تغییرات در خصوص الگوی بصری خود اقدام به برگزاری کمپین UGC “شاد هستیم” کرد. این کمپین با همین هشتگ در بستر شبکه‌های اجتماعی توسط شرکت تبلیغاتی لاوان برگزار شد.

خدمات

خدماتی درخواستی مشتری