ایمیل مارکتینگ

بسیاری از کارشناسان فروش و بازاریابی ایمیل مارکتینگ (email marketing) یا بازاریابی ایمیلی را یکی از مؤثرترین رسانه‌های بازاریابی و انتقال پیام برند به مشتریان می‌دانند. حجم عظیمی از فروش‌ها بر اثر کلیک روی ایمیل‌های ارسالی ایجاد می‌شوند. ایمیل یکی از ارزانترین رسانه‌های بازاریابی دیجیتال و کمپین‌های تبلیغاتی است. ارسال خبرنامه‌ها و اطلاع‌رسانی فروش‌های ویژه یکی از ابزارهای کارآمد این حوزه از بازاریابی دیجیتال هستند که بسیار مورد توجه کارشناسان بازاریابی واقع شده‌اند.

شما با مطالعه مقالات موجود در این دسته با عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست کمپین‌های ایمیل مارکتینگ، راهکارهای پیاده‌سازی آن، آمار و ارقام مربوط به این نوع بازاریابی دیجیتال آشنا خواهید شد.