بلند شو و بدرخش، بی‌دلیل زنگ ساعت رو قطع نکن. معمولاً طرز بیدار شدن از خواب، وضعیت بقیه روز شما را تعیین می‌کند. به همین دلیل، بیدار شدن و شروع کردن روز به روش صحیح می‌تواند تأثیر بسیاری بر عملکرد شما بگذارد. در ادامه می‌توانید با  با ۸ راز صبحگاهی افراد موفق آشنا شوید.

فکر می‌‌کنید موفق‌ترین افراد روز خود را چگونه آغاز می‌کنند؟ قطعاً آنان تا ظهر در تختشان غلت نمی‌خورند.

بلند شدن با یک تفکر مثبت، اولین قدم برای شروع یک روز خوب است، اگر احساس می‌کنید در روز زمان کم می‌آورید، می‌توانید صبح زودتر بیدار شوید تا به کارهایتان برسید.

افرادی مثل ریچارد برانسون، جسیکا انیس هیل، روز خود را با ورزش کردن، خوردن یک صبحانه کامل و برنامه‌ریزی کامل برای آن روز، آغاز می‌کنند.

در اینفوگرافیک زیر، ۸ راز صبحگاهی افراد موفق برای شروع یک روز خوب آمده است.

 

۸ راز صبحگاهی افراد موفق