مثل هر کار دیگری، برای موفقیت در کارآفرینی اصولی وجود دارد که هر کارآفرین باید آن‌ها را رعایت کند و ویژگی‌هایی را در خودش تقویت کند. مهم‌ترین این ویژگی‌ها منطقی رفتار کردن در راه پر پیچ‌و‌خم کارآفرینی، نداشتن انتظار رسیدن به موفقیت زودهنگام، ناامید نشدن و داشتن پشتکار و تحمل سختی‌هاست. بهترین معلم در این راه، استفاده از تجارب بزرگانی است که هر کدامشان در راه نیل به اهدافشان این سختی‌ها را تحمل کرده‌اند و به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌اند. البته این‌طور رفتار کردن و پیروی از این منطق در ابتدای کار بسیار دشوار است ولی کارآفرین باید این موارد را در خود تقویت کند.

در ابتدا باید درنظر داشته باشیم همه چیز از هیچ چیز شروع شده است.

قانون اول: چه فکر کنیم می‌توانیم، چه فکر کنیم نمی‌توانیم ،همیشه حق با ماست! پس درست فکر کرده‌ایم.

قانون دوم: کار کردن در راه درست خیلی مهم‌تر از سخت کار کردن است.

قانون سوم: اگر به اندازه کافی دارای تجربه شدیم و از اولین نسخه محصول خود خجالت نکشیدیم ، مطمئناً دیر دست به کار شده‌ایم .

قانون چهارم: هر چه تلاشمان بیشتر باشد شانس بیشتری داریم.

قانون پنجم: قانون نه گفتن است، بدانیم با هر نه به یک بلی که در نظر داریم نزدیک‌تر می‌شویم.

قانون ششم: زمانی که پس از تلاش های زیاد خسته شدیم و آماده انصراف دادن هستیم، از هر زمان دیگری به هدف خود نزدیکتریم.

قانون هفتم: گاهی اوقات زندگی آجر بزرگ و سنگینی را محکم جلوی پایمان می‌اندازد، شاید هم مستقیما به سمت سرمان پرتاب شود 🙁 امید را از دست ندهیم.

قانون هشتم: هیچ وقت برای تبدیل شدن به آن کسی که می‌خواهیم بشویم دیر نیست، دست به کار شویم.

قانون نهم: خط پایانی وجود ندارد بنابراین از اینکه کارآفرین عاقلی بوده‌ایم لذت ببریم.

اینفوگرافیک زیر دربردارنده نه قانون مهم برای موفقیت در کارآفرینی از دیدگاه چند فرد موفق در حوزه‌های مختلف است.

موفقیت در کارآفرینی