سیستم گوگل ادوردز AdWords منبع اصلی درآمد گوگل بوده و ۹۷ درصد درآمد گوگل را که معادل ۳۲٫۲ میلیارد دلار است تشکیل می‌دهد.

نحوه عملکرد این سیستم اینگونه است که با جستجو یک کلمه در گوگل توسط کاربر، فرآیند انتخاب گوگل و مزایده کلید می‌خورد.
در ادامه توضیح مختصر، سازوکار برپایی مزایده، محاسبه امتیازها و انتخاب برنده‌های مزایده و هزینه پرداختی را آورده‌ایم:

  • به محض جستجوی یک عبارت، گوگل کلماتی که به عبارت جستجو شده مرتبط تشخیص می‌دهد را وارد مزایده می‌کند.
  • شرکت در مزایده با توجه به بیشترین مبلغ پیشنهادی مربوط به کلمه کلیدی که توسط تبلیغ‌کننده مشخص شده است، انجام می‌گیرد.
  • از هر حساب کاربری تبلیغ‌کننده تنها یک کلمه وارد هر مزایده می‌شود.
  • گوگل با توجه به امتیاز کیفیت تبلیغ و مبلغ پیشنهادی تصمیم می‌گیرد که کدام تبلیغ را کجا نمایش دهد.
  • با ضرب امتیاز کیفی در مبلغ پیشنهادی، امتیازی برای رتبه تبلیغ به دست می‌آید که با توجه به آن، گوگل بهترین محل نمایش را به بالاترین امتیاز به دست آمده تخصیص می‌دهد.

امتیاز کیفی تبلیغ در گوگل ادوردز

لازم به ذکر است که موارد تشکیل دهنده امتیاز کیفی تبلیغ عبارتند از: نرخ تبدیل لینک و کیفیت صفحه فرود و ارتباط آگهی با صفحه فرود
اما پرداختی برای تبلیغ معمولا کمتر از بالاترین مبلغ پیشنهادی است؛ چرا که گوگل مبلغ پرداختی را بر اساس رابطه مقابل مشخص می‌کند:

(۰٫۰۱ واحد پولی + امتیاز کیفیت تبیلغ شما / امتیاز رتبه تبلیغ پایین‌تر )

البته نحوه محاسبه هزینه تبلیغات گوگل همیشه CPC نیست، بلکه دو گزینه دیگر نیز وجود دارد:
CPA: که هزینه‌شان بر مبنای تبدیل کلیک‌ها به فعالیت مدنظر تبلیغ دهنده، محاسبه می‌شود. این نوع تبلیغ برای افزایش نرخ تبدیل برای سایت‌هایی مثل فروشگاه‌های اینترنتی بسیار هدفمند و مناسب است.
CPM: که هزینه بر حسب تعداد نمایش در شبکه نمایش Google AdSense (که صاحبان سایت‌ها که کاربران این سامانه هستند، قسمت‌هایی سایتشان را به نمایش تبلیغات گوگل اختصاص داده‌اند)، محاسبه می‌شود. این نوع تبلیغ برای آگاهی بخشی در مورد برند بسیار کاراتر و به‌صرفه‌تر است
اینفوگرافیک گوگل ادوردز