بازاریابی محتوا یکی از موفق‌ترین و در عین حال تاثیرگذارترین روش‌های جذب مشتری و معرفی برند در سراسر دنیاست که در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است. امروزه برندها با علم به اهمیت بازاریابی محتوا با گذر از روش‌های سنتی برای تبلیغات و معرفی کالا و خدمات خود، رو به شبکه‌های اجتماعی آورده و موفقیت و پیشرفت خود را در گرو پیشرفت در این زمینه می‌دانند.
با توجه به نوع مشتری، کالا یا خدماتی که ارائه می‌دشود و با نظر داشتن هدف کلی تبلیغ، باید شبکه اجتماعی مناسب انتخاب شده و سپس با ابزارهایی مناسب با همان شبکه، تولید محتوا صورت گیرد. با توجه به اینکه برای اکثریت مردم جنبه‌های بصری بسیار حائز اهمیت است، استفاده از عکس‌ها و فایل‌های دیداری به جا و مناسب، تا حد زیادی استقبال عمومی را در پی دارد و بازدید و مشارکت در این قبیل پست‌ها بیشتر خواهد بود.

در این اینفوگرافیک با اهمیت بازاریابی محتوا آشنا می‌شوید:

 

اهمیت بازاریابی محتوا