سوال این است که احتمال به نتیجه رسیدن یک استارتاپ چقدر است؟

واژه زیبای استارتاپ Startup برای بسیاری از جوانان آشنا با تکنولوژی به قسمتی از آرزوهایشان و در برخی به هدف اصلی زندگیشان تبدیل شده است. نگرانی همه این افراد احتمال و شانس به نتیجه رسیدن ایده و در نهایت بهره‌برداری مالی و معنوی از آن است. در آژانس مارکتینگ لاوان بر آن شدیم تا آمار جهانی در مورد احتمال موفقیت هر استارتاپ را به زبان فارسی ترجمه کنیم تا شاید کمکی به آرامش‌خاطر این جوانان و امیدواری برای ادامه دادن در این مسیر کرده باشیم.

طبق آمار های جهانی فقط ۱۰ درصد از محصولات جدید که حتی بسیاری از آنها توسط شرکت های بسیار موفق به بازار عرضه می‌شود، در نهایت به موفقیت می‌رسند و در واقع نتیجه مورد انتظار شرکت عرضه کننده را بر آورده می‌کنند.

در مورد استارتاپ ها نیز تقریباً همین درصد صحت دارد و در برخی موارد بیشتر است، یعنی در اولین شروع برای یک شخص کم‌تجربه و حتی بی‌تجربه آمار درصد موفقیت را حدود ۱۸ درصد پیش‌بینی می‌کند. این در حالیست که در تجربه دوم برای افرادی که در بار اول شکست خورده اند این آمار به ۲۰ درصد خواهد رسید. بنابراین تجربه موثر خواهد بود ولی حدود ۲ درصد! شاید بهتر است بگوییم که اگردر مرتبه اول موفق نشدید خیلی به شانس‌های بعدی خود خوشبین‌تر نباشید.

و در نهایت افرادی که موفقیت قبلی داشتند فقط ۳۰ درصد شانس بدست آوردن سرمایه گذار برای استارتاپ جدید خود خواهند داشت.

ولی نکته قابل توجه این است که با سعی کردن مجدد، هر بار شانس بیشتر پیدا خواهید کرد که این روند رو به رشد شما را به نتیجه دلخواهتان نزدیک‌تر می‌کند.

Will-i-succeed-with-my-startup