موشن گرافیک جام‌جهانی

خدمات

خدماتی درخواستی مشتری

توضیحات پروژه

کمپین داخلی گلدیس کاشی جهت پروموت بین نمایندگان نیاز به یک محتوای جذاب و وسوسه کننده داشت، به همین جهت لاوان تصمیم گرفت تا با طراحی موشن گرافیک جذاب شرایط مسابقه و قرعه‌کشی را برای نمایندگان شرح دهد.

مواردی که در موشن رعایت کردیم به شرح زیر است:

  1. استفاده از صداهای پس زمینه شادی جهت انتقال حس هیجان به مخاطب
  2. استفاده از کارکتر جام جهانی جهت نزدیک کردن حس مخاطب به قطر و جام جهانی
  3. نشان دادن المان هواپیما برای نشان دادن سفر
  4. استفاده از صدای نریتور جهت انتقال بیشتر و سریعتر جزئیات به مخاطب
جزئیات پروژه
  • نام شرکت : گلدیس کاشی
  • دوره همکاری : تابستان 1401
  • خدمات اصلی : طراحی و اجرا موشن گرافیک